Dotacje UE

 

Projekt pod tytułem "Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa dzięki inwestycji w środki trwałe" realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.