Szukaj

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w świetle artykułu 13 Rozporządzenia  UE 2016/679

Niniejsze informacje są podawane zgodnie z art.13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) Użytkownikom, którzy korzystają ze strony internetowej ECLISSE POLSKA sp. z o.o. - www.eclisse.pl (zwaną dalej „Stroną”) posiadającej stronę główną pod adresem www.eclisse.it

Niniejsze informacje opisują sposób zarządzania oficjalnym portalem firmy i nie dotyczą one stron zewnętrznych, które Użytkownik może przeglądać przy pomocy obecnych linków. 

Informacje dodatkowe mogą być podane wewnątrz różnych kanałów dostępu. Niektóre informacje mogą być umieszczone wewnątrz portalu w funkcji specyficznych usług. 

Właściciel przechowywanych danych: ECLISSE S.r.l., siedziba prawna w Via Sernaglia n.76, 31053 Pieve di Soligo (TV), CF - PI 02141960266. Dane kontaktowe: privacy@eclisse.it 

 

SPIS TREŚCI

1. Cel przetwarzania danych
2. Typ przetwarzanych danych i sposoby ich zbierania
3. Pliki cookies
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
5. Sposoby przetwarzania danych
6. Komunikowanie i/lub rozpowszechnianie danych
7. Okres przechowywania danych
8. Ewentualna obecność zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
9. Niepełnoletni
10. Prawa osoby zainteresowanej
11. Modyfikacje

 

1. Cel przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane za Państwa zgodą, w razie konieczności, w następujących celach: 

a. w celu zapewnienia żądanych usług (np. prośba o kontakt, o kosztorys, zapisanie się na Newsletter, zapytanie o informacje lub zapisanie się na kursy szkoleniowe, prośba o przysłanie dokumentacji lub o autoryzację na jej pobranie ze strony, sygnalizowanie nadużyć, itp.) oraz w celu umożliwienia poruszania się po portalu.

b. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane do ECLISSE;

c. w celach marketingowych takich jak opracowywanie statystyk i poszukiwań rynkowych, wysyłanie Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością, zgodnie z obowiązującą normą prawną, w formie papierowej pocztą lub przez kontakty telefoniczne („sposoby tradycyjne”), wysyłając e-maile, smsy i wykorzystując kanały mediów społecznościowych („sposób zautomatyzowany”). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać uprzednio wystawione zezwolenie zarówno na sposoby tradycyjne, jak i zautomatyzowane informując Właściciela wyłącznie pisemnie na adres privacy@eclisse.it. W przypadku gdy zdecydują się Państwo odwołać zezwolenie na przetwarzane Państwa danych w celach marketingowych i przy pomocy powyżej opisanych środków mogą Państwo w dowolnym momencie zakomunikować swoją decyzję kontaktując się z Właścicielem danych pod adresem privacy@eclisse.it, Czynność ta nie spowoduje, że przetwarzanie danych przed odwołaniem Państwa zezwolenia będzie uznawane za nielegalne;

d. w celu spełnienia ewentualnych wymogów narzuconych przez obowiązujące ustawodawstwo, przez unijne rozporządzenia i normy, oraz w celu spełnienia żądań organów nadrzędnych; 

e. w celach statystycznych, z nieujawnianiem Państwa tożsamości; 

f. dla marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy e-mail odnośnie produktów i usług analogicznych do zamówionych przez Państwa ( kosztorysy, materiały i dokumentacje do pobrania na stronie, itp.), za wyjątkiem Państwa wyraźnej odmowy otrzymywania tychże informacji, którą to odmowę mogą Państwo wyrazić podczas zamawiania usług lub pisząc na adres  privacy@eclisse.it.

2. Typ przetwarzanych danych i sposoby ich zbierania

Dane nawigacyjne (pliki log)

Dostęp do strony przez użytkownika nie wymaga podawania żadnych danych osobistych. Odpowiedzialne za funkcjonowanie niniejszej strony systemy informatyczne i aplikacje odczytują, podczas ich normalnego funkcjonowania, niektóre dane (których transmisja jest oczywista podczas używania internetowych kanałów komunikacji), które w żaden sposób nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkowników. Wśród zbieranych danych znajdują się adresy IP przebywających na stronie użytkowników, adresy URI (Uniform Resource Identifier) przeszukiwanych zasobów, godzina przeszukiwania oraz kod numeryczny podający stan udzielonej przez serwer odpowiedzi (pozytywna, błąd, itd. )

Informacje te nie ujawniają danych osobowych użytkownika i nie są pobierane w celu ich przypisania osobom bezpośrednio zainteresowanym. Posiadają one wyłącznie charakter techniczno- informatyczny. Są one zbierane i przetwarzane globalnie i anonimowo w następujących celach: 

- kontrola poprawnego funkcjonowania i monitorowanie bezpieczeństwa portalu;

- poprawa jakości usług, oraz dostarczanie statystyk dotyczących portalu; 

- ustalenie odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych przynoszących szkody portalowi. 

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Dobrowolne i jednoznaczne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane w różnych kanałach dostępu do portalu powoduje nabycie danych osoby wysyłającej/użytkownika niezbędnych dla dostarczenia odpowiedzi na przesłane prośby i zapytania i/lub dostarczenia zamówionej usługi. Zapewniamy, iż przetwarzanie tych danych jest wykonywane z poszanowaniem zasad poprawności, legalności, klarowności oraz ochrony prywatności, jak to opisano w GDPR (RODO). Każdorazowo przed aktywacją jakiejkolwiek usługi zostaną dostarczone odpowiednie informacje oraz, jeśli to konieczne, zostanie wysłane zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie uniemożliwiając jednocześnie korzystanie z danej usługi. 

3. Pliki cookies

Niniejszy portal wykorzystuje pliki cookies. Używane są one w celu spersonalizowania zawartości wyświetlanych ogłoszeń, dla zapewnienia funkcjonowania mediów społecznościowych oraz dla analizowania ruchów na naszej stronie. Dodatkowo dzielimy się informacjami odnośnie sposobu używania niniejszego portalu z naszymi partnerami, którzy zajmują się analizą danych internetowych, reklamą i mediami społecznościowymi oraz łączą te informacje z innymi, które zostały przez Państwa podane lub które zebrali na podstawie sposobu w jaki korzystają Państwo z ich usług. 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe w celu dodatkowego ulepszenia funkcjonowania użytkownika. 

Prawo dopuszcza zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu jeżeli są one niezbędne dla funkcjonowania niniejszego portalu. Dla wszystkich innych rodzajów plików cookies konieczna jest Państwa autoryzacja. 

Niniejszy portal wykorzystuje różne typy plików cookies. Niektóre z nich są umieszczone w usługach stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.  Możliwa jest, w dowolnym momencie, modyfikacja lub odwołanie udzielonego zezwolenia w deklaracji cookies na naszym portalu. 

Państwa zezwolenie dotyczy następującego portalu: www.eclisse.it

ECLISSE Srl chroni prywatność użytkowników niniejszego portalu, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). Prosimy użytkowników, przed rozpoczęciem poruszania się po stronie, o przeczytanie niniejszych informacji i ewentualnych uzupełnień odnośnie ochrony danych osobowych. Jej zawartość odnosi się do portalu www.eclisse.it. Odnośnie ewentualnych źródeł zewnętrznych dostępnych dzięki obecnym linkom, odsyłamy do danych portali. 

3.a. Nawigacja

Na portalu obecne jest oprogramowanie zbierające statystyczne analizy pomagające nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy wykorzystują nasz portal oraz konsekwentnie ulepszać interakcje portal-użytkownik podczas sukcesywnych aktualizacji portalu. Zbierane są więc dane w celach statystycznych w formie globalnej i anonimowej. Nawigacja „pasywna” wykorzystuje pliki cookies (sesyjne lub stałe), które użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce. 

3.b. Zbieranie informacji 

Zbieranie informacji dotyczy wysłanych przez użytkownika zapytań o informacje, zapisania się na Newsletter, używania modułu komentarzy na blogu. 

Zapytanie o informacje

Podane w momencie składania zapytania o informacje e-mail i dane osobowe są używane wyłącznie do łatwiejszego kontaktu pomiędzy firmą i użytkownikiem czyli celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. 

3.c. Pliki cookies

Niniejszy portal wykorzystuje pliki cookies ułatwiając nam zrozumienie w jaki sposób możemy zaoferować użytkownikowi jak najlepsze funkcjonowanie podczas poruszania się po stronach. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające znaki alfanumeryczne, które są zapisywane w pamięci przeglądarki jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookies zawierają informacje, które są przesyłane jednakże NIE umożliwiają nam one zidentyfikowania użytkownika. Państwa prywatność jest zagwarantowana! 

Używamy plików cookies analitycznych/wydajnościowych, które umożliwiają nam zliczenie liczby odwiedzających i obserwowania w jaki sposób użytkownicy poruszają się po portalu (patrz kolejny punkt „Google Analytics”). Dane są zbierane globalnie i anonimowo, nie są indywidualne. Dzięki tym plikom możemy wnioskować jak ulepszyć portal czyli jak pomóc kolejnym użytkownikom w jeszcze szybszym znalezieniu szukanych przez nich informacji. 

Google Analytics

Mając na uwadze przestrzeganie zobowiązań kontraktowych zawartych z Google oraz wykluczenie jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Google odnośnie zawartości, informujemy użytkownika, iż „Google Analytics” to usługa analizy internetowej, dostarczana przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookis, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze użytkownika umożliwiając analizowanie, anonimowo, sposobu używania portalu przez użytkowników. Wygenerowane przez pliki cookies informacje odnośnie używania portalu są przesyłane do i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu śledzenia i kontrolowania używania portalu przez użytkowników, sporządzania raportów dla jego operatorów odnośnie aktywności portalu oraz dostarczania innych usług związanych z portalem i używaniem internetu. Google może przesyłać te informacje również i stronom trzecim jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli te strony przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie przypisuje adresu IP użytkownika do żadnych innych posiadanych danych. Użytkownik może odmówić używania plików cookies w odpowiednich ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże taka decyzja może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji portalu. Używając portalu bez zmieniania ustawień i odmowy używania plików cookies, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w powyżej opisany sposób i w powyżej opisanych celach.

Polityka prywatności niektórych stron trzecich wykorzystujących pliki cookies na naszym portalu: Privacy Policy Google

Dodatkowy moduł umożliwia dezaktywowanie Google Analytics.

3.d. Aplikacje stron trzecich zintegrowane z niniejszym portalem 

Na niniejszym portalu obecne są aplikacje informatyczne stron trzecich, które umożliwiają udostępnienie zawartości niniejszego portalu osobom trzecim lub zapoznanie się osób trzecich z Państwa sugestią lub opinią odnośnie zawartości niniejszego portalu. Dzieje się tak w szczególności w przypadku przycisków takich jak „Udostępnij” i „Lubię to” związanych z mediami społecznościowymi takimi jak „Facebook”, „Twitter”, „LinkedIn”, „Google+”, itp.

Reprezentowane przez dany przycisk medium społecznościowe może zidentyfikować użytkownika przy pomocy tego przycisku nawet jeśli nie jest on używany podczas odwiedzania naszego portalu. 

Przycisk ten może umożliwić danemu medium społecznościowemu śledzenie Państwa poruszania się po niniejszym portalu, ponieważ Państwa konto w danym medium społecznościowym zostało uaktywnione na Państwa terminalu (sesja otwarta) podczas odwiedzania niniejszego portalu. 

Eclisse nie ma żadnej kontroli nad procesem wykorzystywanym przez media społecznościowe do zbierania informacji odnośnie Państwa poruszania się po naszym portalu, ani informacji o posiadanych przez nie danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności tych mediów społecznościowych dla poznania celu, w którym je zbierają łącznie z reklamą i informacjami odnośnie poruszania się, które mogą uzyskać dzięki tym przyciskom aplikacji.  Owe Polityki Prywatności muszą umożliwiać Państwu dokonywanie wyborów w mediach społecznościowych, poprzez wprowadzanie modyfikacji w ustawieniach Państwa konta w zakresie ich użytkowania. 

Jak wyłączyć pliki cookies stron trzecich

 • Google
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
   

3.e. Zarządzanie plikami cookis

Posiadają Państwo do dyspozycji różne opcje zarządzania plikami cookies. Wszystkie parametry wykonywanych przez Państwa ustawień mogą mieć wpływ na sposób poruszania się Państwa w internecie oraz na dostęp do niektórych usług wymagających używania pików cookies. 

Mogą Państwo, w dowolnym momencie, zmienić swoje ustawienia plików cookies według podanych poniżej sposobów. 

Możliwości przeglądarki

Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, że pliki cookies będą zapamiętywane w urządzeniu lub przeciwnie, będą odrzucane systematycznie, bądź w zależności od ich nadawania. Można również ustawić przeglądarkę tak, że zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookies będzie wymagało każdorazowo potwierdzenia zanim pliki cookies zostaną zapisane w urządzeniu. Dla dodatkowych informacji odsyłamy do punktu „Postępowanie w zależności od używanej przeglądarki”. 

Zezwolenie na pliki cookies

Zapis pliku cookies w urządzeniu zależy wyłącznie od decyzji użytkownika, który może ją wyrazić lub zmienić dowolnie i bezpłatnie wykorzystując oferowane mu przez przeglądarkę opcje. W przypadku wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies na Państwa terminalu, obecność na przeglądanych przez Państwa stronach i ich zawartościach wiąże się z możliwością tymczasowego zapisywania plików cookies w odpowiedniej strefie Państwa urządzenia. Będą one czytelne wyłącznie dla ich nadawcy.  

Odrzucenie plików cookies 

W przypadku odrzucenia zgody na zapisywanie plików cookies lub usunięcia tych już zapisanych może być niemożliwe korzystanie ze wszystkich naszych interaktywnych usług. Taka sytuacja zaistnieje w przypadku gdy  będą Państwo próbowali skorzystać z naszych usług wymagających Państwa identyfikacji. To samo w przypadku gdy my, lub nasi dostawcy, nie będziemy w stanie rozpoznać, w celu sprawdzenia kompatybilności technicznej, rodzaju używanej przez Państwa urządzenie przeglądarki, ustawień językowych i ekranowych lub kraju, w którym Państwa terminal jest podłączony do Internetu. W powyższych przypadkach uchylamy się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje związane z nieodpowiednim funkcjonowaniem naszych usług spowodowane niemożnością zapisywania i odczytywania przez nas niezbędnych plików cookies, które odrzucili Państwo lub usunęli.   

Postępowanie w zależności od używanej przeglądarki. 

Każda przeglądarka posiada własną i odmienną konfigurację. Jest ona opisana w menu pomocy Państwa przeglądarki, która to pomoc umożliwi Państwu zapoznanie się ze sposobem zmieniania decyzji odnośnie plików cookies: 

 • Internet Explorer
 • Safari
 • Google Chrome
 • Modzilla Firefox
 • Opera
   

4. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych, dla celów opisanych w sekcji 1.a. i 1.b. stanowi artykuł 6(1)(b) Rozporządzenia («[…] przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia założeń kontraktowych, których dana osoba stanowi stronę lub w celu spełnienia postanowień przedkontraktowych wdrożonych na jej prośbę»), ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne w celu dostarczenia usług lub odpowiedzi na zapytania strony zainteresowanej. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest fakultatywne, jednakże jego brak może uniemożliwić zapewnienie żądanych usług lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

Przetwarzanie danych w celach marketingowych, opisanych w sekcji 1.c., opiera się na Państwa zezwoleniu udzielanym w świetle artykułu 6(1)(a) («[…] zainteresowany wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach»). Udostępnienie Państwa danych osobowych dla tych celów jest absolutnie fakultatywne i nie ma wpływu na korzystanie z naszych usług. Można sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych i profilowania w dowolnym momencie, pisząc na adres privacy@eclisse.it.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, o którym mowa w sekcji 1.d. stanowi ich legalne przetwarzanie w świetle artykułu  6(1)(c) Rozporządzenie («[…] przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych, którym podlega właściciel przetwarzanych danych»).

Doprecyzujmy, iż przetwarzanie Państwa danych, o którym mowa w sekcji 1.e. nie jest wykonywane na danych osobowych, w związku z czym może być dowolnie wykonywane przez ECLISSE Srl.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach opisanych w sekcji 1.f. jest legalne w świetle normy obowiązującej w zakresie ochrony danych osobowych i nie wymaga Państwa zezwolenia. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zarówno w momencie zamawiania dostępnych na naszych stronach produktów i usług, jak i w późniejszym czasie komunikując się z nami pod adresem  privacy@eclisse.it.

5. Sposoby przetwarzania danych 

Dane osobowe są przetwarzane przy pomocy zautomatyzowanych instrumentów przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane z przestrzeganiem zasad legalności, ograniczeń tychże celów i minimalizacji danych, w świetle artykułu 5 GDPR oraz z poszanowaniem obowiązkowych okresów czasu narzuconych przez prawo. Wdrożone zostały specjalne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utraty danych, ich nielegalnego i nieodpowiedniego wykorzystywania, oraz nieupoważnionym dostępom do nich. 

6. Komunikowanie i/lub rozpowszechnianie danych 

Państwa przetwarzane dane nie będą rozpowszechniane, jednakże mogą być przekazywane kontraktowo związanymi z firmą spółkom w świetle i zgodnie z ograniczeniami GDPR. Zebrane dane nie będą przesyłane poza Europejską Strefę Ekonomiczną. Dane mogą być udostępniane stronom trzecim należącym do następujących kategorii: 

- podmioty dostarczające usługi dla używanego przez firmę systemu informatycznego, sieci i telekomunikacji ( łącznie z pocztą elektroniczną); 

- studia i spółki, których działalność opiera się na asyście i doradztwie; 

- odpowiednie władze, w celu wdrożenia zobowiązań prawnych i/lub rozporządzeń organów państwowych, na ich zapytanie. 

Podmioty należące do powyższych kategorii pełnią funkcję odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub są całkowicie autonomiczni, jako niezależni właściciele przetwarzanych danych. Lista odpowiedzialnych jest bezustannie uaktualniania i jest na dostępna w siedzibie firmy. Jakakolwiek inna komunikacja lub rozpowszechnianie danych będą miały miejsce wyłącznie po otrzymaniu Państwa wyraźnego upoważnienia. 

7. Okres przechowywania danych

Po zakończeniu dostarczania serwisów i usług dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celach statystycznych i historycznych, zgodnie z ustawodawstwem, rozporządzeniami, normą europejską oraz z kodeksem deontologicznym i poprawnego postępowania, podpisanymi w świetle artykułu 40 rozporządzenia UE 2016/679, przez okres wskazany w obowiązującej normie (zazwyczaj10 lat) lub, w przypadku, gdy nie podlegają one żadnemu rozporządzeniu prawnemu, przez okres nieprzekraczający pięciu lat. Po upłynięciu tego okresu dane będą przechowywane w formie anonimowej lub zostaną zniszczone. 

8. Ewentualna obecność zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Właściciel informuje, iż w niniejszym portalu nie jest obecny żaden zautomatyzowany proces decyzyjny czyli, że nie istnieje żaden system profilowania. 

9. Niepełnoletni

Niniejszy portal i usługi właściciela nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia i właściciel nie zbiera informacji osobistych osób niepełnoletnich. W przypadku, gdy informacje  osobach niepełnoletnich zostaną niechcący zarejestrowane, właściciel usunie je natychmiast, na prośbę użytkowników. 

10. Prawa osoby zainteresowanej

Osoba zainteresowana ma prawo otrzymać od właściciela danych informacje odnośnie wykonanego przetworzenia danych osobistych pisząc na adres privacy@eclisse.it.

Prawo dostępu: w każdym momencie mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc do nas mail w celu uzyskania dostępu do posiadanych przez nas informacji. 

Prawo do korekty: mają Państwo prawo do skorygowania ewentualnych niedokładnych lub niekompletnych informacji oraz do ich aktualizacji i/lub zmodyfikowania. 

Prawo do usunięcia: mogą Państwo wysłać prośbę o usunięcie wszystkich dotyczących Państwa danych. W ciągu 30 dni rozpatrzymy Państwa prośbę. 

Prawo do ograniczenia: mają Państwo prawo poproszenia właściciela danych o ograniczenie przetwarzania Państwa danych. 

Prawo do przeniesienia: na Państwa żądanie, wyeksportujemy Państwa dane w sposób umożliwiający ich przekazanie osobom trzecim, w strukturalnym, powszechnie używanym i odczytywanym przez urządzenie automatyczne formacie. 

Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo w dowolnym momencie wypisać się ze wszystkich sposobów w jaki korzystamy z Państwa danych (Newsletter, automatyczne email, itp.).

Prawo do wniesienia reklamacji: w przypadku gdy uważają Państwo, iż Państwa prawa nie są przestrzegane, mają Państwo możliwość wniesienia reklamacji do kompetentnych władz, zgodnie ze wskazówkami opublikowanymi na stronie uodo.gov.pl, lub wysyłając mail na adres iod@uodo.gov.pl.

11. Modyfikacje

Właściciel może zmienić lub uaktualnić niniejszą Politykę Prywatności portalu częściowo lub całkowicie również z powodu zmian w ustawodawstwie i rozporządzeniach dotyczących niniejszej materii  ochrony Państwa praw. Takie modyfikacje i uaktualnienia Polityki Prywatności zostaną wyświetlone dla informacji użytkowników na głównej stronie portalu. Zapraszamy więc do częstego odwiedzania niniejszej sekcji w celu zapoznania się z najnowszą i aktualną wersją niniejszej  Polityki Prywatności i pozostawania zawsze na bieżąco odnośnie zbieranych przez nas informacji, oraz sposobu, w jaki je wykorzystujemy.